Finance

International Accounting Manager

Otovo er Europas ledende markedsplass for solcelleinstallasjoner til privatpersoner. Vårt mål er å gjøre overgangen til solenergi enkel, billig og tilgjengelig for alle ved hjelp av plattformen vår. Så langt har vi betjent tusenvis av kunder, men vi er langt fra ferdig på vår reise mot et elektrifisert Europa!

Siden etablering i 2016 har vi kommet langt og ekspandert til Sverige, Frankrike, Spania, Italia, Polen, Portugal, Tyskland, Storbritannia, Østerrike, Sveits, Belgia og Nederland. I tillegg driver Otovos programvare plattformen Holu, en Brasiliansk markedsplass.

Otovo er notert på Oslo Børs.

International Accounting Manager

Med bakgrunn i sterk vekst kombinert med at en av finansteamets medlemmer skal i permisjon har Otovo besluttet å utvide teamet med en International Accounting Manager. Vedkommende vil ha hovedansvaret for den løpende rapporteringen til Otovo konsernets morselskap, samt personalansvar for enkelt av konsernets senior regnskapsressurser, i perioden regnskapssjef for Otovo ASA er i permisjon. Stillingen er en sentral del av den finansielle rapporteringen i Otovo konsernet og det er gode muligheter til å bidra til utvikling av konsernets regnskapsfunksjon. Du vil blant annet jobbe tett med ledelsen av den norske virksomheten, med resten av konsernets finansteam i Oslo, samt den delen av regnskapsteamet som er lokalisert i Spania og Polen. Det forventes at rollen gradvis vil endres til å ha mer controlling preg.

Stillingen rapporterer til Head of Group Accounting i Otovo.

Ansvarsområder

 • Føre det løpende regnskapet for Otovo konsernets morselskap, Otovo ASA
 • Månedlig avstemming og rapportering, herunder periodiseringer og avsetninger
 • Annen lovpålagt rapportering knyttet til finansiell informasjon, skatter og avgifter, herunder rapportering og avstemming av MVA og AGA
 • Prosjektleder for utvalgte prosjekter knyttet til strømlinjeforming av regnskapsrutiner og prosesser
 • Sentral i opplæring av nye teammedlemmer
 • Personalansvar for senior regnskapsressurser lokalisert utenfor konsernets service hub i Madrid
 • Bidra på øvrige prosjekter innen finansområdet

Hva vi ser etter

 • Du har minimum fem års relevant erfaring og sterk regnskapsforståelse
 • Du har sterk forståelser for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, skatter og avgifter
 • Du har høyere økonomisk utdanning innen økonomi/regnskap, minimum bachelorgrad
 • Du snakker og skriver flytende norsk og engelsk, og kommuniserer godt
 • Du er strukturert, men er vant til å jobbe i høyt tempo med flere baller i luften samtidig
 • Du er nøyaktig, men fokuserer også på tidsbruk sett opp mot vesentlighet
 • Du er pålitelig og overholder frister
 • Du er erfaren bruker av MS Office eller G Suite
 • Tidligere ledererfaring er en fordel
 • Tidligere erfaring med å jobbe i et internasjonal konsern er en fordel

Hva vi tilbyr

 • En sentral rolle i et konsern i sterk vekst
 • Bratt læringskurve og videre vekstmuligheter internt i konsernet
 • Et internasjonalt, engasjert, ungt og sosialt arbeidsmiljø, som jobber for å gjøre en forskjell for planeten vår
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Sentrale kontorlokaler i Oslo sentrum